COURIERS Johannesburg to Wrexham Maelor

Please

 

AEROSPEED COURIERS ALL THE SPEED YOU NEED – +27 11 7865586 mike@aerospeed.co.za or www.aerospeed.co.za

COURIERS   Johannesburg to  Wrexham Maelor

COURIERS Johannesburg to Wrexham Maelor
Postcode district Post town Coverage Local authority area
LL11 WREXHAM Wrexham, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Cymau, Ffrith, Llanfynydd, Gwynfryn, Tanyfron, Brynteg Denbighshire Council,[3] Flintshire County Council,[4] Wrexham County Borough Council[5] LL12 WREXHAM Wrexham, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Cymau, Gresford, Hope, Llay, Marford, Rossett Flintshire County Council,[6] Wrexham County Borough Council[7] LL13 WREXHAM Wrexham, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-on-Dee, Gyfelia, Marchwiel, Overton, Penley, Worthenbury, Johnstown Wrexham County Borough Council[8] LL14 WREXHAM Wrexham, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, Chirk, Ruabon Shropshire Council[9]Wrexham County Borough Council[10] LL15 RUTHIN Ruthin, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl Denbighshire Council
LL16 DENBIGH Denbigh, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, The Green, Trefnant Conwy County Borough Council,[11] Denbighshire Council
LL17 ST. ASAPH St. Asaph, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen Conwy County Borough Council,[12] Denbighshire Council
LL18 RHYL Rhyl, Bodelwyddan, Cwm Dyserth, Kinmel Bay, Dyserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd Conwy County Borough Council,[13] Denbighshire Council, Flintshire County Council[14] LL18 ST. ASAPH non-geographic[15][16] LL19 PRESTATYN Prestatyn, Gronant Denbighshire Council, Flintshire County Council[17] LL20 LLANGOLLEN Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontfadog, Rhewl, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio Denbighshire Council, Wrexham County Borough Council[18] LL21 CORWEN Corwen, Cynwyd, Glanrafon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig Conwy County Borough Council,[19] Denbighshire Council, Gwynedd Council[20] LL22 ABERGELE Abergele, Towyn, Betws Yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Moelfre, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, St. George Denbighshire Council,[21] Conwy County Borough Council
LL23 BALA Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau Gwynedd Council
LL24 BETWS-Y-COED Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan Conwy County Borough Council
LL25 DOLWYDDELAN Dolwyddelan Conwy County Borough Council
LL26 LLANRWST Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan Conwy County Borough Council
LL27 TREFRIW Trefriw Conwy County Borough Council
LL28 COLWYN BAY Colwyn Bay, Rhos on Sea, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn Conwy County Borough Council
LL29 COLWYN BAY Colwyn Bay, Llanelian, Llysfaen, Old Colwyn Conwy County Borough Council
LL30 LLANDUDNO Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay Conwy County Borough Council
LL31 LLANDUDNO JUNCTION Glanwydden, Llangwstenin, Llandudno Junction Conwy County Borough Council
LL31 CONWY Deganwy Conwy County Borough Council
LL32 CONWY Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes Conwy County Borough Council
LL33 LLANFAIRFECHAN Abergwyngregyn, Llanfairfechan Conwy County Borough Council, Gwynedd Council[22] LL34 PENMAENMAWR Penmaenmawr, Dwygyfylchi Conwy County Borough Council
LL35 ABERDOVEY Aberdovey Gwynedd Council
LL36 TYWYN Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain Gwynedd Council
LL37 LLWYNGWRIL Llwyngwril Gwynedd Council
LL38 FAIRBOURNE Fairbourne, Friog Gwynedd Council
LL39 ARTHOG Arthog Gwynedd Council
LL40 DOLGELLAU Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor Gwynedd Council
LL41 BLAENAU FFESTINIOG Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd Gwynedd Council
LL42 BARMOUTH Barmouth, Llanaber Gwynedd Council
LL43 TALYBONT Talybont Gwynedd Council
LL44 DYFFRYN ARDUDWY Dyffryn Ardudwy Gwynedd Council
LL45 LLANBEDR Llanbedr Gwynedd Council
LL46 HARLECH Harlech, Llanfair Gwynedd Council
LL47 TALSARNAU Talsarnau, Soar, Ynys Gwynedd Council
LL48 PENRHYNDEUDRAETH Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd Gwynedd Council
LL49 PORTHMADOG Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog Gwynedd Council
LL51 GARNDOLBENMAEN Garndolbenmaen Gwynedd Council
LL52 CRICCIETH Criccieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan Gwynedd Council
LL53 PWLLHELI Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog Gwynedd Council
LL54 CAERNARFON Caernarfon, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Trefor, Llanllyfni, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Bontnewydd, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan Gwynedd Council
LL55 CAERNARFON Caernarfon, Bethel, Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-Glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr Gwynedd Council
LL56 Y FELINHELI Y Felinheli Gwynedd Council
LL57 BANGOR Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth Gwynedd Council
LL58 BEAUMARIS Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon Isle of Anglesey County Council
LL59 MENAI BRIDGE Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn Isle of Anglesey County Council
LL60 GAERWEN Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star Isle of Anglesey County Council
LL61 LLANFAIRPWLLGWYNGYLL Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough, Penmynydd Isle of Anglesey County Council
LL62 BODORGAN Bodorgan, Bethel, Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth Isle of Anglesey County Council
LL63 TY CROES Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog Isle of Anglesey County Council
LL64 RHOSNEIGR Rhosneigr Isle of Anglesey County Council
LL65 HOLYHEAD Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn Isle of Anglesey County Council
LL66 RHOSGOCH Rhosgoch Isle of Anglesey County Council
LL67 CEMAES BAY Cemaes Bay, Tregele Isle of Anglesey County Council
LL68 AMLWCH Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol Isle of Anglesey County Council
LL69 PENYSARN Penysarn Isle of Anglesey County Council
LL70 DULAS Dulas Isle of Anglesey County Council
LL71 LLANERCHYMEDD Llanerchymedd Isle of Anglesey County Council
LL72 MOELFRE Moelfre Isle of Anglesey County Council
LL73 MARIANGLAS Marianglas Isle of Anglesey County Council
LL74 TYN-Y-GONGL Tyn-y-Gongl, Benllech Isle of Anglesey County Council
LL75 PENTRAETH Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir Isle of Anglesey County Council
LL76 LLANBEDRGOCH Llanbedrgoch Isle of Anglesey County Council
LL77 LLANGEFNI Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni Isle of Anglesey County Council
LL77 RHOSNEIGR non-geographic[23] LL78 BRYNTEG Brynteg

 

Get online quote now or contact us on (011) – 786-5586.

COURIERS Johannesburg to Wrexham Maelor
COURIERS Johannesburg to Wrexham Maelor